28 maart 2019

Het hijsbewijs

Over het bedrijfslastmoment van 10 tonmeter

Het hijsbewijs, of TCVT certificaat

Hijsen zonder hijsbewijs staat er bij vrijwel alle kranen in onze HuurGids. Hoe kan dat? Volgens de Arbo-wet moet een hijskraanmachinist in het bezit zijn van een certificaat van vakbekwaamheid, vroeger het hijsbewijs. Deze eis geldt voor het werken met kranen met een bedrijfslastmoment van >10 tonmeter. De meeste kranen in onze verhuurvloot blijven binnen de zogenaamde 10 tonmeter norm. Het bedrijfslastmoment van 10 tonmeter zegt alles over de capaciteit van de kraan. Het komt er op neer dat de kraan in ieder geval op 10 meter reikwijdte niet meer tilt dan 1 ton.

Moet de capaciteit van de kraan groter zijn kan dat ook. We hebben ook kranen in onze verhuurvloot die meer tillen dan 10 tonmeter, bijvoorbeeld de SPX1275 of JF545. In dat geval moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT certificaat voor vakbekwaamheid of de machinist wordt bij de kraan gehuurd.

Overigens wordt bij afleveren van alle kranen een gedegen instructie gegeven voordat er mee gewerkt wordt.

De website van TCVT meldt hierover het volgende:

Is er een wet die TCVT verplicht voorschrijft?
Op basis van de Arbowet en de Warenwet (machinerichtlijn) moeten machines voor verticaal transport (hijsen) met enige regelmaat worden gekeurd.
Daarnaast moeten machinisten die een bouwwerk opricht (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, in het bezit zijn van een persoonscertificaat TCVT (arbobesluit 7.32).

Bouwplaats: “elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht”.Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt!

(bron, website TCVT)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen