21 mei 2019

Stempelplaat calculator

Stempelplaat gebruik bij de hoogwerker

Gebruik van stempelplaten

De ondergrond is bij het werken op hoogte van cruciaal belang.
En als de machine gestempeld wordt, welke platen moeten er dan gebruikt worden?
Om deze vragen te beantwoorden heeft IPAF de stempelplaatcalculator ontwikkeld. De stempelplaat calculator is een online en papieren tool waarbij je eenvoudig kunt zien welke platen gebruikt moeten worden bij welke machine.

De rekentabel van IPAF “Stempelplaat calculator” is een eenvoudig interactief hulpmiddel dat is ontworpen als leidraad voor bedieners en anderen die betrokken zijn bij het bepalen van de afmeting van stempelplaten die gebruikt moeten worden bij het opstellen van telescoophoogwerkers, waarbij het hele gewicht op de stempelvoeten (en stempelpoten) steunt. Nadat het brutogewicht van de hoogwerker is ingevoerd geeft de “Stempelplaat calculator” het minimum oppervlak weer van de stempelplaat en stelt de minimummaat vast van de stempelplaten die vereist zijn voor verschillende bodemgesteldheden en bodemsterktes. Voordat de hoogwerker wordt gebruikt moet de bodemsterkte van de ondergrond worden vastgesteld.

De correcte vaststelling van de bodemsterkte kan variëren van een visuele inspectie van de bodemconditie tot een volledig geografisch onderzoek. Bij het werken met een hoogwerker is een visuele inspectie vaak voldoende omdat de druk op de stempelvoeten relatief gering is in vergelijking met b.v. mobiele kranen. De inspectie moet echter wel worden uitgevoerd door competente personen met toereikende kennis en ervaring om te kunnen beoordelen of nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

Ontvang gratis de stempelplaat calculator

De “Stempelplaat calculator” van IPAF is alleen bedoeld als richtlijn. De verantwoordelijken die de bodemgesteldheid beoordelen om de juiste maat stempelplaten te bepalen die moeten worden gebruikt bij een hoogwerker moeten dit doen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de optimale richtlijnen.

Door gebruik te maken van de “Stempelplaat calculator” van IPAF, erkent de gebruiker bovengenoemde verklaring en gaat akkoord om de IPAF niet verantwoordelijk te stellen voor beschadiging, verlies of letsel dat het resultaat kan zijn van onjuiste beoordeling van de bodemcondities of de verkeerde keuze en het verkeerd gebruik van stempelplaten.

Meer informatie op https://www.ipaf.org/nl/stempelplaat-calculator

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen