11 februari 2019

Uitstappen op hoogte

Bij werken met een hoogwerker

Uitstappen uit een hoogwerker

Mag je wel, of niet uitstappen als de hoogwerker op hoogte is? Een vraag die we regelmatig krijgen van onze klanten.
Het zou nodig kunnen zijn om werkzaamheden op plekken uit te voeren waar de werkbak van de hoogwerker niet goed bij kan komen. Uitstappen op hoogte is in principe niet toegestaan.
IPAF heeft een richtlijn gegeven voor het uitstappen op hoogte. In het kort komt het op het volgende neer:

 • Hoogwerkers zijn specifiek ontworpen om personen naar een positie te brengen.
 • Hoogwerkers zijn niet ontworpen om mensen van het ene hoogteniveau naar het andere te verplaatsen.
 • Personen mogen het werkplatform alleen in of uit op de toegangsposities (niveau maaiveld).

Uitzonderingen

Hoogwerkers zijn specifiek ontworpen om personen naar een positie te manoeuvreren waarop ze veilig op hoogte kunnen werken terwijl ze zich op het platform bevinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen hoogwerkers ingezet worden om naar en van een werkplek buiten het werkplatform te komen. Het werkplatform op hoogte verlaten kan uitsluitend worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld als na een grondige risicoanalyse (RI+E) duidelijk kan worden aangetoond dat dit de veiligste en effectiefste manier is om een bepaalde locatie te bereiken.

Als blijkt dat overstappen mogelijk is dienen de volgende punten in acht genomen te worden. Belangrijk is dat:

 • Valpreventiemethoden voortdurend moeten worden gehandhaafd tijdens het overstappen
 • Er altijd een bediener in de geheven hoogwerker moet blijven
 • Er moeten maatregelen worden getroffen om het inwerken van dynamische krachten op het platform te minimaliseren
 • Er moeten maatregelen worden getroffen om onverwachte of onbedoelde bewegen van het platform te voorkomen
 • Bij het in- en uitstappen dient gebruik te worden gemaakt van de toegangsdeur van het werkplatform.
 • In- en uitstappen door over de railing van het platform te klimmen is streng verboden
 • Een verantwoordelijke instantie ervoor zorgt dat de gekozen veilige methode door al het personeel wordt opgevolgd
 • Een mogelijke reddingsoperatie via een bijbehorende constructie kan worden uitgevoerd

IPAF heeft e.e.a. aangegeven in de richtlijn uitstappen op hoogte.
In deze link het advies van IPAF: https://www.ipaf.org/nl/resource-library/het-platform-op-hoogte-verlaten-e2
Mochten er verder vragen zijn over hoogwerkers en veiligheid? Bel gerust voor vrijblijvende info en advies (ook op locatie).

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen