Privacy statement

Hoogwerkservice hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:

 1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Hoogwerkservice verstrekken?
 2. Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
 3. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
 4. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 5. Aan wie kan Hoogwerkservice gegevens verstrekken?
 6. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
 7. Google Analytics
 8. Hoe worden de gegevens beschermd?
 9. Welke rechten heeft u?
 10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Hoogwerkserviceverstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden: Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag. Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen.

2. Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens
 • Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam
 • Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een catalogus) zoals uw e-mailadres
 • Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s

3. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • Het verwerken van bestellingen en retouren
 • De mogelijkheid voor het creëren van een persoonlijk account
 • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling of levering.
 • Het informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

4. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Hoogwerkservice bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

5. Aan wie kan Hoogwerkservice gegevens verstrekken?

Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal Hoogwerkservice uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.Hoogwerkservice verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

6. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Hoe worden de gegevens beschermd?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Hoogwerkservice gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

9. Welke rechten heeft u?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Hoogwerkservice kunt u contact opnemen met:

Hoogwerkservice
Lange Hofstedestraat 7
4116 EX Buren
K.v.K Rotterdam 28074215
Telefoon +31 (0)88 – 5000600

11. Gebruik gegevens klantregistratie

Voor u gebruik kunt maken van de service en diensten van Hoogwerkservice als klant moeten wij u aanmaken als klant in ons CRM-systeem. Daarvoor hebben wij een aantal bedrijfs- en persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor een zo volledig mogelijke klantregistratie.

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.