Verreiker cursus

De verreiker is een multifunctioneel werktuig. Er kunnen lasten mee worden verplaatst, horizontaal en verticaal. Er kunnen veel verschillende hulpstukken aan worden gekoppeld, zoals vorkenbord, werkbak, hijshaak, etc. De verreiker is ook een ruw-terrein machine: de vele toepassingsmogelijkheden kunnen o.a. gebruikt worden in de constructie, de civiele bouw of de landbouw.

Het is een misvatting om de verreiker te zien als een soort heftruck-plus. De bestuurder van een verreiker heeft veel andere aandachtspunten tijdens de werkzaamheden. Zowel in de bediening als qua veiligheid. Denk daarbij bijv. aan massa, gewicht, zicht rondom en stabiliteit.

De Arbowet vraagt van bestuurders van mobiele werktuigen “specifieke deskundigheid”. Dat betekent dat in de instructie en opleiding van een bestuurder de specifieke eigenschappen en risico’s van het werken met een verreiker moeten worden behandeld. Zowel theoretisch als praktisch.

Hoogwerkservice biedt u de mogelijkheid om uw medewerkers te certificeren voor het veilig werken met een verreiker. Bij het goed doorlopen van de cursusdag ontvangen deelnemers het BMWT-certificaat* dat een geldigheidsduur heeft van 5 jaar. (In overleg kan op de cursusdag gekozen worden voor het type verreiker en de hulpstukken die in uw werkzaamheden het meest worden gebruikt.)

*voor hijswerkzaamheden met een werklast boven 10 tonmeter is een TCVT hijsopleiding vereist.