Machinist mobiele torenkraan

TCVT/W4-06

Inhoud van de opleiding

Machinisten die hijswerkzaamheden op een bouwplaats in Nederland uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Het bezit van het TCVT-certificaat zorgt ervoor dat alleen machinisten die bekwaam zijn hijswerkzaamheden mogen uitvoeren. De opleiding is vooral bedoeld voor machinisten met eerder opgedane hijservaring.

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De opleiding wordt afgesloten met het TCVT/W4-06-examen. Tijdens de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Communicatie
  • Hijswerkzaamheden
  • Hijsgereedschap (aanslaan van lasten)
  • Onderhoud aan materieel (dieselmotoren, hydraulica en elektronica)
  • Besturen en plaatsen van de machine
  • Praktijktips
  • Veiligheid en Arbo en Milieuverantwoord werken


Opleidingsduur

De verkorte opleidingsduur bedraagt 5 werkdagen inclusief het examen. De opleiding vindt plaats op het opleidingscentrum aan de Zandlaan 29 in Ede.

Subsidie

Indien u door middel van lidmaatschap bent aangesloten bij een bedrijfsvereniging (o.a. SOOB), dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie op deze opleiding.

Opleidingsdatum

De opleiding wordt gestart bij voldoende aanmeldingen, minimaal twee personen.


Top