Opleidingen

IPAF Training Centre…

Hoogwerkeropleidingen

Hoogwerker opleiding voor veilig werken met hoogwerkers. De International Powered Acces Federation (IPAF) zet zich in voor en veilig en effectief gebruik van hoogwerk materieel in de meest ruime zin van het woord. IPAF is in 1983 opgericht en is een ‘non – profit’ ledenorganisatie die de belangen behartigt van fabrikanten, dealers/importeurs, verhuurders, gebruikers en opleiders. IPAF speelt een sleutelrol in de ontwikkeling en veiligheid- en testprocedures die inmiddels bereikt zijn binnen de sector.

Hoogwerker opleiding volgt u bij Hoogwerkservice

Hoogwerkservice is een gecertificeerd hoogwerker opleidingscentrum en beschikt over eigen instructeurs. In de arbo – wetgeving is vastgelegd dat een werkgever verantwoordelijkheid heeft voor een vakkundige opleiding van zijn werknemers. De hoogwerkerindustrie heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling is sneller gegaan dan de wetgeving die het gebruik van de machines reguleert. De wet zegt slechts dat een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder moet zijn en (aantoonbaar) een bedieningsinstructie moet hebben ontvangen. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist. Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Duidelijk is dat steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Categorieën

Hoogwerkservice heeft 2 IPAF gecertificeerde hoogwerk instructeurs in dienst die uw werknemers de gewenste opleiding kunnen geven. De hoogwerker opleidingen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Categorie 1a – Statisch Verticaal:
Verticaal werkende, eenpersoons gestempelde hoogwerkers

Categorie 1b – Statische Boom:
Zelfrijdende telescoop- en kniktelescoop hoogwerkers, voorzien van stempels, hoogwerkers op aanhanger, hoogwerkers op chassis, spinhoogwerkers met stempels.

Categorie 3a – Mobiel Verticaal:
Zelfrijdende schaarhoogwerkers en zelfrijdende eenpersoons hoogwerkers

Categorie 3b – Mobiel Boom:
Zelfrijdende telescoop – en kniktelescoop hoogwerkers

Afhankelijk van het type hoogwerker opleiding bedraagt de duur van de cursus 1 à 2 dagen. De opleidingen bestaan uit een theoretisch deel en een praktische instructie. Het theoretische deel besteedt onder andere aandacht aan soorten hoogwerkers, arbo – wetgeving en omgevingscondities. De opleiding wordt afgesloten met zowel een theorie- als praktijkexamen.

PAL Card

Alle deelnemers die een IPAF – opleiding succesvol hebben afgerond ontvangen een certificaat en een hoogwerkerlicentie in de vorm van de PAL Card. De PAL Card wordt wereldwijd erkend als een bewijs dat de houder ervan een grondige en praktijkgerichte opleiding heeft gevolgd en deze met succes heeft afgerond. De PAL Card dient voorzien te zijn van de foto van de houder en heeft een geldigheid van 5 jaar.

Subsidiemogelijkheden 

Onze IPAF – hoogwerker opleiding is inmiddels ook erkend door het Scholingsfonds voor de Bouw. Daardoor is het mogelijk om uit het fonds subsidie aan te vragen voor deze opleiding. Ook staat onze IPAF – opleiding in de lijst met code95 gecertificeerde nascholingscursussen van het CCV. Informeer naar de mogelijkheden.


“Onze IPAF instructeur over de training”


Top